net framework

net framework

Download .NET Framework 4.7.2 to run existing .NET applications on Windows. Visit our main Downloads page for all .NET downloads, including Linux and . Net Framework là nền tảng lập trình và thực thi các ứng dụng trên hệ điều hành Microsoft Windows, cho phép bạn lập trình giao diện- Thủ thuật Net Framework . NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Microsoft .NET Framework 4.7.2 xây dựng dựa trên các phiên bản .NET Framework 4.x bằng cách sửa lỗi và bổ sung một vài tính năng mới trong khi vẫn duy trì . Microsoft .NET Framework , tải về miễn phí và an toàn. Microsoft .NET Framework phiên bản mới nhất. Tải về ngay Microsoft .NET Framework từ Softonic: 100% an toàn và không có vi-rút. Hơn 3518 trong tháng. Tải về Microsoft .NET Framework phiên bản mới . This page provides links to Microsoft download pages for the Microsoft .NET Framework 4.5. Install .NET Framework 4.0. The downloads page for .NET 4.0 is at: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851. Go to the .NET installer . The PC version of SketchUp Pro requires the Microsoft .NET Framework 4.5.2. During install, SketchUp will detect if the correct version of the .NET Framework is . NET Framework you have installed: To determine if you have the Microsoft .NET framework installed and updated to the correct version, open Control Panel and .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *